PL

EN

 

Strategia, Rozwój, Technologia, Wsparcie, Pasja
Powołaliśmy HUMAN ALFA z potrzeby rozwijania nowej jakości w komercjalizacji technologii opartej na synergii wiedzy technicznej i wartości humanistycznych. Human Alfa tworzą dwa unikalne w skali kraju podmioty działające na styku nauki i biznesu: Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. oraz Aktywator Innowacji Sp. z o.o. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności inwestycyjnej w obszarze zaawansowanych technologii wspierających zdrowie i komfort życia człowieka, z uwzględnieniem jego fundamentalnej roli w ekosystemie Ziemi. Nasze ideały oraz kompetencje potwierdza portfolio zrealizowanych do tej pory projektów. Doświadczenie zespołu oraz dotychczasowe osiągnięcia wzbudziły zaufanie i uznanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, co zaowocowało przyznaniem pierwszego miejsca na liście laureatów aplikujących w programie Bridge Alfa .

Informujemy, że działalność inwestycyjna funduszu z dniem 30.01.2023 roku została zakończona.

 

Paweł Błachno

Prezes Zarządu, Dyrektor Inwestycyjny

Od 2004 r. Prezes Zarządu Jagiellońskiego Centrum Innowacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu modeli biznesowych w projektach typu start-up, jak również w zarządzaniu innowacyjnymi projektami na etapie ich komercjalizacji. Doświadczenie zawodowe zdobywał w instytucjach finansowych i doradczych. Zarządzał funduszem zalążkowym, gdzie odpowiadał za procesy inwestycyjne, a następnie nadzór nad spółkami.

W Human Alfa odpowiedzialny za działalność operacyjną funduszu, negocjacje, wybrany model transferu technologii oraz nadzór korporacyjny nad powoływanymi spółkami.

Michał Latacz

Członek Zarządu, CTO

Polski innowator i przedsiębiorca. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej kierunku Automatyka i Robotyka. Posiada wiedzę ekspercką i wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu pracami badawczo-rozwojowymi. Właściciel i współwłaściciel wielu międzynarodowych patentów w dziedzinie mechaniki i budowy maszyn. Członek międzynarodowych konsorcjów badawczo-rozwojowych w pionierskich projektach inżynieryjnych z podejściem "go global". Współzałożyciel Aktywatora Innowacji, akceleratora przemysłowego z misją wspierania przedsiębiorców i wynalazców, w szczególności rozwijających projekty przyjazne środowisku i mające wpływ na poprawę jakości życia człowieka.

Jego marzeniem jest budowa kompletnego ekosystemu Startup TECH, inicjującego, rozwijającego i skalującego technologie o globalnym potencjale i przełomowym znaczeniu dla społeczeństwa. Aktywnie inspiruje innych innowatorów, wspierając ich w procesie budowy i projektowania maszyn wymagających rozwiązywania złożonych problemów technicznych. Wszystkie jego działania odzwierciedla jego główne motto: "Joint effort for planetary advancement".

W Human Alfa odpowiedzialny za działalność operacyjną funduszu, ocenę projektów i negocjacje, strategię komercjalizacji, wsparcie technologiczne spółek oraz match-making partnerstw technologicznych.

Włodzimierz Laskowski

Manager Inwestycyjny

Absolwent London School of Economics (BSc i MSc), London Business School (FMP) i University of Cambridge, z 15- letnim doświadczeniem zawodowym.

Pracował w Londyńskim City (Merrill Lynch, NatWest Markets, HSBC) a następnie przeszedł na stronę bankowości komercyjnej z GE Capital w USA i w Polsce. Ukończył elitarny program GLDP (Global Leadership Development Programme), jako pierwszy w Polsce wdrażał Six Sigma Black Belt zarządzanie jakością w bankach. Jako członek zespołu M&A GE Capital, odpowiadał za integrację przejętych banków w Europie Centralnej.

Po zakończeniu kariery korporacyjnej, przeszedł do świata entrepreneurship w którym jest do dzisiaj. Wspólnie z przyjaciółmi z Polski i z partnerami z USA był co-founderem BOT Inc., tworzył i przewodniczył jej działowi R&D w Krakowie. Współpracował z szeregiem funduszy VC z Europy i USA, w tym Mobility Ventures i Nomad Fund, którego był współzałożycielem.

W Human Alfa odpowiedzialny za międzynarodowe relacje z VC i match-making, doradztwo M&A i przygotowanie strategii wyjścia (IPO,OBO).

Dr Anita Burkat–Dulak

R&D Portfolio Manager

Dr nauk chemicznych, ekspert w zakresie pozyskiwania oraz oceny projektów z obszaru life science. W ramach działalności funduszu JCI Venture, uczestniczyła w analizie ponad 400 projektów bazujących na wiedzy z obszaru R&D, z czego 50 przeszło proces due diligence, a 13 przerodziło się w innowacyjne spółki typu start-up, działające w obszarze farmacji, biotechnologii, bioinżynierii oraz badań klinicznych.

Absolwentka Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz Akademii Rejestracji Leków. Posiada bogate kontakty w środowisku nauki i biznesu oraz znajomość kwestii regulatorowych i ochrony IP. Z ramienia Jagiellońskiego Centrum Innowacji odpowiada za koordynację procesu rejestracji w projekcie dotyczącym opracowania spersonalizowanych terapii biologicznych.

W Human Alfa odpowiedzialna za budowanie relacji ze środowiskiem innowatorów oraz koordynację działań w ramach fazy proof of principle.

Konrad Gliściński, LL.M

IP Manager, Prawnik

Posiada wieloletnie doświadczenie w konstruowaniu i negocjowaniu umów inwestycyjnych z zakresu komercjalizacji badań naukowych i projektów R&D. W ramach działalności inwestycyjnej funduszu JCI Venture odpowiadał za przygotowywanie struktury powoływanych spółek, zasad ładu korporacyjnego oraz zasad transferu technologii, a następnie za procesy przygotowania strategii związanej z ochroną własności przemysłowej oraz tworzeniem umów związanych z patentami.

W Human Alfa odpowiada za prawną analizę projektów, w szczególności pod kątem praw własności przemysłowej oraz zasad transferu technologii, przygotowywanie i negocjowanie umów akceleracyjnych oraz umów inwestycyjnych w tym Umowy Spółki.

Posiada tytuł LL.M. Master of Laws in Intellectual Property, jest doktorantem w Katedrze Prawa Cywilnego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Absolwent programu TOP 500 Science Management and Commercialization, Stanford Center for Professional Development (IX-XI 2015).

 
 

Human Alfa Sp. z o.o.

LifeScience Park
ul. Bobrzyńskiego 14
30-348 Kraków


Lifescience team

lifescience@humanalfa.com
tel: +48 12 297 46 00

Techscience team

techscience@humanalfa.com
tel: + 48 12 297 47 79