PL

EN

 
 

Obowiązki informacyjne związane ze zrównoważonym rozwojem (ESG)

 - Zarządzający ASI deklaruje, że podejmując decyzje inwestycyjne nie bierze pod uwagę ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju. Zasady funkcjonowania funduszu, wynikały z Koncepcji Funkcjonowania Funduszu, określonej na potrzeby ubiegania się o uczestnictwo w programie BridgeAlfa realizowanym przez NCBiR oraz w Regulaminie Funkcjonowania Funduszu BridgeAlfa przyjętym przez NCBiR.

- Zarządzający ASI deklaruje, że posiada polityki wynagrodzeń.

- Zarządzający ASI deklaruje, że ASI nie promuje aspektów lub społecznych oraz dokonywania przez ASI zrównoważonych inwestycji.


Human Alfa Sp. z o.o.

LifeScience Park
ul. Bobrzyńskiego 14
30-348 Kraków


Lifescience team

lifescience@humanalfa.com
tel: +48 12 297 46 00

Techscience team

techscience@humanalfa.com
tel: + 48 12 297 47 79