PL

EN

 
 

Przebieg procesu inwestycyjnego

Zgłoszenie projektu

Masz pomysł na biznes z obszaru high-tech lub life science? Skontaktuj się z nami! Żeby już na starcie usprawnić naszą komunikację, przedstaw nam swój pomysł, korzystając z formularza na www, w zakładce Zgłoś projekt

Wstępna analiza projektu

Nasz zespół dokona wstępnej analizy Twojego projektu. Co dokładnie zrobimy? Ocenimy go pod kątem potencjału rynkowego, innowacyjności oraz zapotrzebowania na wsparcie.

Term-sheet

Jeśli Twój projekt spełni wstępne kryteria inwestycyjne, przejdziemy do etapu ustalenia podstawowych warunków naszej współpracy. Stworzymy tzw. term-sheet, który zawierać będzie m.in. warunki potencjalnej inwestycji, zakres finansowania, harmonogram działań oraz planowane kamienie milowe.

Due diligence

Na tym etapie współpracy będziemy dążyć do wypracowania modelu komercjalizacji dla Twojego projektu. Dokonamy pogłębionej analizy jego potencjału na poziomie technologicznym, rynkowym oraz formalno-prawnym.

Wejście inwestycyjne

Na bazie poprzednich etapów i wyników otrzymanych prac, Komitet Inwestycyjny podejmie decyzję o inwestycji w projekt bądź jego odrzuceniu. W przypadku decyzji pozytywnej, nasz fundusz obejmie udziały w istniejącej, lub wspólnie z Tobą powołanej spółce i przekaże uzgodnione finansowanie.

Wsparcie

To jeszcze nie koniec! Na bazie naszych doświadczeń, relacji biznesowych i zaplecza technologiczno-laboratoryjnego możesz liczyć na nasze dalsze wsparcie w budowaniu wartości Twojego przedsięwzięcia.

Komercjalizacja


Human Alfa Sp. z o.o.

LifeScience Park
ul. Bobrzyńskiego 14
30-348 Kraków


Lifescience team

lifescience@humanalfa.com
tel: +48 12 297 46 00

Techscience team

techscience@humanalfa.com
tel: + 48 12 297 47 79