PL

EN

 
 
 
 

TYP PROJEKTU:


LIFE SCIENCE      TECH SCIENCE
 

Imię i nazwisko:

Nazwa firmy:

www/LinkedIn:

Telefon:

Adres e-mail:

Tytuł projektu:

Krótki opis:

Na jakim etapie jest projekt:

Pomysł
Opracowny biznespaln
Etap B+R
Prototyp
Pilotaż, ale wymaga dalszych prac B+R
Gotowe rozwiązanie

Jaki problem rozwiązujesz ?

Czym wyróżnia się Twój pomysł ?

Rynek i konkurencja:

Słabe strony i zagrożenia w projekcie:

Potrzeba kapitałowa i wstępna propozycja inwestycyjna:

1000

Załącznik

(max. 10MB)
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez HUMAN ALFA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("Spółka") z siedzibą w Krakowie (30-348), przy ul. Bobrzyńskiego 14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000695621, REGON:368296716 i NIP:6762536179, kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł w celach oceny pomysłu inwestycyjnego. Administratorem danych będzie Spółka. HUMAN ALFA

 Human Alfa Sp. z o.o.

LifeScience Park
ul. Bobrzyńskiego 14
30-348 Kraków


Lifescience team

lifescience@humanalfa.com
tel: +48 12 297 46 00

Techscience team

techscience@humanalfa.com
tel: + 48 12 297 47 79